Förhandlingar, juridik och värdeskapande

Advokat, jur. dr Jon Kihlmans pdfkrönika i Supply Chain Effect nr 4 2013 behandlar det faktum att förhandlingar går ut på att fördela risker och värden mellan de tänkta avtalsparterna, att avtalsvillkor har just den funktionen och att avtalsförhandlingar därför går ut på att avtalsvillkor skall utformas på det ena eller andra sättet. Slutsatsen är att säljare och köpare måste vara experter på avtalsrätt! 

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Behövs "visibility"?

Advokat, jur dr Jon Kihlmans pdfkrönika i Supply Chain Effect nr 3 2013 behandlar "visibility", som är ett populärt koncept inom Supply Chain Management. Kröniknas tema är att behovet av "visibility" är en direkt funktion av de juridiska lösnignar som parterna har valt. Otillräckliga juridiska lösnignar ökar behovet av "visibility". Ändamålsenliga juridiska lösningar innebär å andra sidan att behovet försvinner. Med sådana är det bara att lugnt vänta på leverans! 

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Vem kan man lita på?

Advokat, jur. dr Jon Kihlmans pdfkrönika i Supply Chain Effect nr 2 2013 behandlar den vanliga föreställningen att juridik skapar missämja och att det ofta anses vara bättre att bygga relationer på förtroende än på juridik. Krönikans tes är att det är precis tvärtom: Juridik skapar förtroende.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com